Ile żubrów żyje w Bieszczadach? W Bieszczadach przeprowadzono inwentaryzację żubrów. Liczebność osobników wzrosła do 719, z czego 12 można oglądać w pokazowej zagrodzie w Mucznem. Obecnie stada bytują na terenie nadleśnictw: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska i Stuposiany, a pojedyncze osobniki bywają obserwowane na pogórzu w zasięgu nadleśnictw: Bircza, Brzozów